Skip to content

Una dintre formele de organizare a activităților desfășurate la clasă atunci când se dorește exersarea cunoștințelor este lucrul în perechi. Avantajele acestui mod de lucru sunt: implicarea activă a fiecărui elev în activitate, colaborarea între copii.

De exemplu, când învățăm numerele naturale de la 1000 la 10.000 după ce a fost explicată scrierea și citirea numerelor, copiii pot avea ca sarcină de lucru exersarea în perechi. Copiii își dictează unii altora numere sau citesc numere scrise de colegi. Se stabilește un anumit interval de timp pentru această activitate și un număr minim de numere care să fie citite sau dictate. Învățătorul se plimbă printre copii pentru a observa și a interveni unde e cazul. La sfârșitul timpului acordat, fiecare pereche exemplifică în fața colegilor citirea unui număr și dictarea unui număr. Se realizează astfel fixarea cunoștințelor prin verbalizare și prin ascultare, verificare.

La compararea numerelor o activitate în perechi poate fi jocul "Ghicește numărul". Un copil scrie un număr cu cifre și litere pe caiet iar celălalt trebuie să îl ghicească. La fiecare încercare i se răspunde cu "mai mic", "mai mare" sau "ghicit". Astfel copiii exersează compararea numerelor: cel care a propus numărul trebuie mereu să compare numerele spuse de coleg cu numărul ales de el iar cei care ghicesc trebuie mereu să găsească numere mai mari sau mai mici decât cel anterior.

Când ne dorim exersarea calculului mintal, pe lângă calculul mintal exersat în activitatea frontală se pot acorda 5 minute pentru exersarea calculului mintal în perechi. După cele 5 minute pot fi puse întrebări de genul: "Care a fost cel mai greu calcul pe care l-ai făcut în aceste 5 minute? Ești mulțumit de exersarea făcută? Consideri că găsești destul de repede răspunsul? Ai putea mai bine?" pentru a-i face pe copii să conștientizeze importanța acestei exersări pentru progresul lor.

Lucrul în perechi asigură participarea activă a tuturor copiilor. Fiecare copil este pus în situația de a exersa, în clasă, în timpul orei și apoi să demonstreze înțelegerea și aplicarea cunoștințelor noi.