Skip to content

1

y  Calendarul şi calculul mintal

Calculul mintal este considerat cea mai simplă formă a muncii creatoare “o gimnastică a minţii” care îi ajută pe elevi să se orienteze mai bine şi mai repede, care le dezvoltă spiritul de iniţiativă. Formarea deprinderilor de calcul mintal este condiţionată de utilizarea acestora in situaţii cât mai variate pentru a menţine treaz interesul elevilor în rezolvarea de exerciţii cât şi pentru dezvoltarea proceselor gândirii.

În Step By Step, calendarul pe care îl folosim zilnic pentru a determina data ne oferă prilejul de a îmbunătăţi abilităţile matematice ale elevilor şi nu numai. Este vorba de 5-10 minute zilnic care fac parte din rutina activităţilor Step By Step . În funcţie de implicarea elevilor sau obiectivele învăţătorului durata acestei activităţi poate varia. Este o activitate care place copiilor, îi provoacă mereu, le menţine trează curiozitatea matematică.

În fiecare lună, învăţătorul realizează din carton calendarul lunii respective, forma acestuia fiind gândită în legatură cu luna respectivă sau cu studiile tematice desfăşurazte. Copiii zilnic stabilesc şi scriu data. Se poate consolida astfel şi capacitatea acestora de a continua şiruri, modele, scriind cu diferite culori data sau lipind diverse figuri, imagini ce se repetă într-o anumita ordine. După stabilirea datei, lipirea figurilor potrivite, scrierea datei, se pot face exerciţii de calcul mintal cerând elevilor să găsească exerciţii care au ca rezultat data zilei respective. Consider această activitate de calcul mintal mai valoroasă decât simpla solicitare a rezultatului unui exerciţiu deoarece este o cerinţă cu răspunsuri variate, fiecare răspuns putând fi excepţional şi nu doar al celui care răspunde primul cum se întâmplă când solicităm rezultatul unui exerciţiu. Simpla aplicare a unui algoritm devine neinteresantă şi descurajatoare pentru cei care nu au o viteză buna de calcul.

Formularea cxerinţelor poate fi variată, putând ajuta şi la consolidarea limbajului matematic:

  • Găsiţi exerciţii de adunare (scădere, înmulţire, împărţire) care să aibă ca rezultat data de astăzi
  • Găsiţi exerciţii de trei termeni care au ca rezultat data de azi
  • Găsiţi exerciţii care să aibă suma (diferenţa, produsul, câtul) data de azi
  • Citiţi-mi numerele pare (impare, prime, divizibile cu doi, cu trei, cu..) de pe calendar
  • Jumătatea, sfertul, triplul, treimea, dublul, cvadruplul datei
  • Ce puteţi spune despre data de azi? (nr par/impar, prim, divizibil cu …, jumătatea, sfetul, dublul, triplul, cvadruplul, treimea etc)
  • Din ce este format numărul care reprezintă data de azi?

Această activitate îi provoacă mereu, le incită interesul pentru noi operaţii matematice, pentru a aduce în faţa colegilor noi cunoştinţe, determină studiul, căutarea. Copiii vor avea o motivaţie intrinsecă pentru cunoasterea matematică. Cei care ascultă “noutăţile” aduse de colegi vor dori să demonstreze în zilele următoare că şi-au însuşit şi ei cunoştinţele prezentate de colegi. Pentru unii va deveni chiar o competiţie găsirea unor exerciţii cât mai interesante care să răspundă cerintelor.

Prof înv primar Cristina Stanimir
Prof înv primar Angelica Iancovici
Şcoala gimnazială nr 19 “Avram Iancu”
Step By Step, Timişoara, Timiş