Jocul "Sandu spune", adaptarea jocului "Simon says", folosit cu mult succes în învățarea unei limbi străine, poate fi folosit și la matematică pentru exersarea atenției și consolidarea noțiunilor de orientare spațială (în, pe, sub, deasupra, dedesubt, în față, în spate, stânga, dreapta).

Învățătorul spune: "Sandu spune ... " și continuă cu o comandă care conține elemente de orientare spațială (puneți mâinile sub masă, puneți creionul pe penar, puneți o mână deasupra nasului etc). Regula jocului este ca elevii să execute comenzile doar dacă aud "Sandu spune"; dacă o comandă nu conține "Sandu spune ... " elevii nu o vor executa. Este un exercițiu de atenție. Cu ocazia folosirii noțiunilor de orientare spațială, putem observa care sunt copiii care fac confuzii și putem interveni cu lămuriri.

Copiii pot fi lăsați și ei să dea comenzi, impicându-i astfel mai mult în joc.

Un joc de mișcare referitor la cuvintele: "lângă", "în față", "în spate", "stânga", "dreapta", poate fi ca un copil să dea o comandă de așezare a altui copil față de un coleg. Daca acesta execută corect, va fi următorul care dă comanda.

În Step By Step se poate lucra cu aceste noțiuni în centrul de construcții, elevii având ca sarcină de lucru să realizeze o construcție care poate avea legătură cu tema zilei, având grijă ca în prezentare să folosească noțiunile de orientare spațială.

Orientare spatiala-2O altă activitate pe care o putem folosi pentru consolidarea noțiunilor de orientare spațială este desenul dirijat. Putem dicta copiilor ce să deseneze (de ex: o floare pe masa, o stropitoare sub masă etc) sau putem să îi punem pe ei in perechi să își dicteze desene folosind anumite cuvinte și apoi să prezinte desenele realizate folosind noțiunile de orientare spațială în prezentare, moment în care se realizează consolidarea acestora prin verbalizare. (această activitate poate fi folosită cu succes și la geografie când se învață punctele cardinale)

O altă variantă a desenului dirijat este ca amândoi copiii să realizeze un desen pe care il dictează unul dintre ei, ei fiind așezați spate la spate. Apoi își confruntă desenele și se discută diferențele de așezare dacă există.

Se poate realiza chiar un desen colectiv la tablă: pe rând câte un copil merge la tablă și un alt copil îi dictează ce să deseneze. (pentru a nu se plictisi se pot dicta figuri geometrice de diverse culori care se pot desena mai repede) Apoi se poate "citi" desenul, copiii formulând câte o propoziție prin care să localizeze pe tablă unul din elementele desenate. Dacă există figurine magnetice și tablă magnetică, în loc de desen, se pot plasa acestea corespunzător pe tablă.

Desigur, desenele dictate vor fi imagini simple pe care copiii să le poată realiza cu ușurință și trebuie încurajați să deseneze. Apoi desenele pot fi colorate în finalul orei sau în ora de arte vizuale, pot fi completate și continuată prezentarea cu localizarea în pagină a obiectelor desenate. La această vârstă copiii nu au frica de a greși când desenează și dacă sunt încurajați mereu, vor ajunge să se exprime cu ușurință prin desen.

 

1

Diverse evenimente sau teme studiate la alte materii ne pot da prilejul pentru a întocmi frontal grafice.

La început de an școlar putem realiza grafice legate de activitățile copiilor din vacanță. (locurile în care au fost, țara pe care au vizitat-o, tipurile de activități făcute etc). Exersăm întocmirea și citirea graficelor și discutăm despre vacanța lor.


grafice-3
Pe o coală mare de hârtie trasăm cele doua axe ale graficului, pe una vom pune formele de relief + marea, pe cea orizontală, iar pe cea verticală vom pune numărul copiilor care au vizitat aceste forme de relief+marea. Fiecare copil va primi un bilețel autocolant, tăiat în formă de dreptunghi pe care își va scrie numele și va colora bilețelul cu culoarea convențională a formei de relief+marea ( toate bilețelele vor avea aceeasi formă pentru a putea forma coloane în grafic).  Copiii  le vor lipi pe rând pe grafic începand din partea de jos, unul deasupra celuilalt formând o coloana pentru fiecare formă de relief+marea. (Pentru realizarea unui grafic nu e necesara scrierea numelui copiilor dar acest grafic poate rămâne afișat în sala de clasa și atunci e important pentru copii să aibă numele acolo) În momentul în care își lipesc biletul pot fi solicitați să prezinte în 2-3 propoziții locul vizitat. Dacă au vizitat mai multe locuri, vor lipi mai multe bilețele, pentru fiecare loc vizitat, unul. 

Graficele ne dau prilejul de a face observații. Când graficul e gata, putem începe să facem observații și niște calcule matematice legate de acesta. Prima dată îi lăsăm pe copii să facă observații libere și apoi intervenim cu completări.

Observatiile și calculele pe care le putem face pe marginea graficului formelor de relief:

Câți copii au fost la mare/munte/deal/câmpie?

Unde au fost cei mai mulți/cei mai puțini copii de la noi din clasă?

Cu câți au fost mai mulți la munte decât la deal?

De câti copii mai era nevoie pentru ca cei care au fost la munte sa fie la fel de mulți cu cei care au fost la mare?

De câți copii mai era nevoie minim pentru ca cei care au fost la munte să îi întreacă pe cei care au fost la mare?

Câti copii au vizitat mai multe forme de relief? (Aici putem căuta nume pe grafic sau putem conduce copiii spre modul de rezolvare al unor astfel de probleme si anume să adunăm copiii care apar în toate coloanele și să scădem numărul elevilor care au lipit bilețele pe grafic dacă nu avem situații în care să își fi pus numele în mai mult de doua coloane)

Se poate întocmi graficul și în caiete în cazul copiilor mai mari. Se poate chiar lipi apoi o listă de întrebări legate de grafic sau chiar întrebările discutate la care ei să răspundă în scris și apoi se poate face schimb de caiete pentru verificare.

Separat, lângă graficul matematic, simultan, pot fi deschise 4 brainstorminguri (având în centru scrise cuvintele de pe grafic) la care fiecare elev să completeze cu numele locului vizitat și un cuvânt care să reflecte o trăsatură a locului vizitat, după ce și-a lipit bilețelul pe grafic.  Și acestea pot fi expuse în sala de clasă.

Dacă există acces la internet și aparatura specifică (laptop, videoproiector), se pot lua prin sondaj trei locații, căutate cu ajutorul copiilor pe Google maps și verificat în ce formă de relief se găsesc. Se poate intra chiar cu Street view-ul pentru o scurtă călătorie virtuală.

Exemple de grafice făcute cu elevii mei de-a lungul anilor:

grafice-1

 

 

 

 

graficul curajului la vaccin (în poza lipsesc numerele pe verticală)

grafice-1-2

 

graficul fructelor/legumelor preferate (în poză lipsesc numerele pe verticală)

graficul numărului de pești realizați în pictură

graficul jocului preferat

graficul numarului de probleme rezolvate cu o anumita ocazie

graficul zilelor de nastere.

Sunt convinsă că sunt multe situațiile în care putem realiza acest tip de activitate.

mai mic mai mareO varianta de joc pentru exersarea relațiilor mai mic-mai mare este "Ghicește numărul!"

Unul dintre jucători scrie un număr pe hârtie iar celălalt trebuie să îl ghicească. Se dau indicii "mai mic-mai mare" în funcție de încercările celuilalt până când numărul este ghicit. Câstigă cine a ghicit numărul din cât mai puține încercări.

 

Pentru a exersa citirea, scrierea, ordonarea, compararea numerelor naturale se poate juca jocul Bingo. Aceasta activitate poate fi folosită ca o activitate introductivă sau ca o activitate în completare.

Copiilor li se dau bilețele cu tabele de 5X5 pătrățele, în care să își scrie ce numere doresc de la 1 la 75 (vor fi doar 25 de numere). Dupa ce și le scriu, sunt solicitați să le citească sau să citească selectiv, exersându-se citirea coloanelor și a rândurilor. Este un prilej pentru a observa cum citesc copiii numerele, intervenind acolo unde e cazul, insistând pe pronunția corectă.
Apoi se extrag numere dintr-un recipient drăguț în care am introdus bilețele cu numerele de la 1 la 75. Poate fi chemat câte un copil pe rând care să extragă câte un număr, pe care să îl citească cu voce tare, iar ceilalți copii vor colora numărul respectiv dacă se află pe bilețelul lor. Numărul extras este pus sau scris pe tablă. Când cineva are colorate 5 numere pe linie, pe coloana sau pe diagonală strigă "Bingo" și biletul este verificat.
Se stabilește de la început cât va continua jocul "Bingo", care e numărul de câștigători la care jocul se oprește.
Apoi se pot purta discuții referitoare la numerele extrase sau se pot scrie în caiet sau pe fișa dată cerințe legate de numerele extrase.
Care e cel mai mare/cel mai mic număr extras?
Hai să scriem numerele extrase în ordine crescătoare/descrescătoare!
Care sunt vecinii celui mai mic număr extras?
Care este succesorul/predecesorul celui mai mare număr extras?
Din ce sunt formate numerele extrase?
Care sunt numerele pare/impare extrase?
Scrie numerele de la cel mai mic până la cel mai mare număr de pe fișa ta.
Alege 10 perechi de numere de pe bilețelul tău si compara-le.
Alege 5 numere și descompune-le în zeci și unități.
Citește un număr de pe fișa ta și numește un coleg care să îl descompună în zeci și unităti.

Se pot cere și elevilor idei de cerințe legate de aceste numere. Acest joc poate fi folosit și când elevii învață numere mai mari precizându-li-se intervalul din care își vor alege numerele pe bilețele. Eu am folosit acest joc chiar și la limba română înlocuind numerele cu litere sau cu cuvinte.

Copiii au fost încântați, și-au exersat cunoștințele într-un mod plăcut!

Bingo_

În Step By Step, una din modalitățile de evaluare este Scaunul autorului. Este un scaun deosebit pe care copiii se pun atunci când, adunați în semicerc, prezintă rezultatul muncii, când prezintă ceva la noutăți, când prezintă lecția învățată. Nu este un moment stresant având în vedere că elevii în acest sistem nu iau note și nici calificative, ei sunt învățați să urmărească și să aprecieze progresul individual, ce știu să facă și unde mai necesită consolidare.

scaunul autoruluiCum îl folosim la matematică? După munca independentă, copiii sunt invitați să ne explice cum au rezolvat o problemă, un exercițiu, etc. Verbalizarea, explicarea modului de gândire, în matematică este foarte importantă, ne ajută să descoperim unde greșește elevul și e o dovadă a interiorizării cunoștințelor elevilor. În momentul în care știi să explici de ce ai procedat într-un anumit fel înseamnă că ai înțeles, că ți-ai însușit cunoștințele. E foarte important să acordăm cât mai mult timp pentru a-i lăsa pe elevi să verbalizeze rezolvările, să le explice mai ales după predare. Copiii sunt încurajați să vină pe scaunul autorului, acesta fiind un loc unde ești apreciat,  ajutat, ți se dau sugestii, sunt descurajate comentariile negative, acestea fiind înlocuite treptat de sugestii și o atitudine pozitivă față de cel care este acolo, copiii se obișnuiesc să aprecieze descriptiv ceea ce au realizat colegii devenind conștienți de valoarea fiecăruia.

Este un moment în care fiecare poate deveni important, un moment în care vorbești în fața unui grup, îți clădești încrederea în tine, îți învingi timiditatea, te bucuri de feed-back din partea colegilor și a învățătoarelor.

Uneori activitățile matematice se pretează desfășurării lor în natură sau în afara mediului sălii de clasă, alteori ieșirea în natură poate fi doar o diversificare a activității matematice cu impact asupra implicării copiilor și a percepției acestora asupra activității matematice.

Exemple de astfel de activități:

 • ilustrarea unor operații matematice cu elemente găsite în natură
 • colectare de date, notarea unor prețuri în piața de legume și fructe (cu tematica de toamna de exemplu) si apoi realizarea altor cerințe cu datele înregistrate (comparări, compuneri de probleme, realizări de grafice, discuții legate de influența prețurilor asupra deciziilor de cumpărare etc)
 • realizarea diferitelor măsurători de lungime și notarea lor în caiet, urmate de comparări, exerciții, compuneri de probleme
 • compunere de probleme matematice (respectând anumite cerințe) inspirate de locul în care te afli
 • Matematica pe asfalt - realizarea unor cerințe matematice cu creta colorată pe asfalt

Am desfășurat astfel de activități și eficiența lor a fost mare, copiii s-au implicat și activitatea le-a rămas în minte ca una deosebită despre care au vorbit părinților iar obiectivele noastre matematice au fost atinse. Desigur că eu aici am dat doar câteva exemple de idei, dar activitatea trebuie minuțios pregătită pentru a avea eficiența maximă, astfel încât să fie percepută ca o activitate matematică și nu doar ca o ieșire din mediul sălii de clasă.

inmultirea pe asfalt (1 of 1)

mate-cu-cristina-3 Printre ingredientele care ne ajută să îi facem pe copii să se implice cât mai mult în activitățile matematice este și libertatea de a alege exercițiile și problemele pe care le au de lucrat în mod individual, în clasă sau acasă, sau ordinea în care să le rezolve, dintr-o listă de exerciții și probleme propuse.

Astfel, mai ales în perioadele de recapitulare, putem oferi liste (oferta zilei am numit-o noi) din care elevii să aleagă un număr prestabilit de exerciții și probleme pe care să le rezolve în mod individual sau chiar în perechi.

O altă libertate pe care le-o putem acorda este și alegerea numărului de exerciții sau probleme dintr-un anumit tip, pe care să le exerseze individual dintr-o listă care cuprinde mai multe tipuri de exerciții și probleme, făcându-i să conștientizeze că exersarea este necesară pentru consolidarea unor cunoștințe și deprinderi matematice lăsându-i pe ei să aprecieze unde au nevoie de mai multă exersare punându-i la sfârșit să și motiveze verbal alegerea. În aceste situații putem chiar permite lucrul în perechi, copiii putându-se ajuta cu explicații fără să rezolve aceleași exerciții și probleme.

Desigur că nu vor alege poate bine sau în folosul lor din prima astfel de activitate, dar dacă îi obișnuim dându-le din când în când astfel de cerințe și discutând alegerile lor, ei vor deveni mai conștienți de capacitățile lor și mai interesați de îmbunătățirea și îmbogățirea cunoștințelor.

Pentru unii poate sună utopic, dar eu vă asigur că am lucrat astfel cu copiii și funcționează. Am câștigat în timp încrederea că elevii știu să aleagă dacă se discută cu ei, dacă li se cere părerea, dacă sunt implicați în dezvoltarea lor.

alege

 

Extragerea de bilețele

Tot pentru înviorarea orei de matematică, elevilor noștri le-a plăcut tare mult să lucreze cu plicurile sau cu bilețelele. Sarcinile de lucru pentru munca individuală au fost puse pe bilețele, uneori cu grade diferite de dificultate sau pe categorii de cerințe, iar copiii le-au extras din diferite recipiente (plicuri, coșuri, săculeți etc), le-au lipit pe caiet sau pe fișe tematice și le-au rezolvat. Pe fiecare bilețel era o singură cerință și fiecare lucra în ritmul propriu cât mai multe bilețele.

Un avantaj este și faptul că fiecare lucrează exerciții diferite și atunci munca este într-adevăr individuală.

De exemplu, într-o zi tematică cu buburuza, la matematică au avut de decorat buburuza cu cât mai multe buline matematice pe care le-au extras din plicuri. Au fost plicuri care conțineau probleme, probleme de limbaj matematic, aflarea numărului necunoscut, ordinea efectuării operațiilor. Pentru o grupă de elevi fiecare bilet avea alte numere, ei luau câte o bulină din fiecare plic iar in timpul rămas puteau alege să extragă din oricare din plicuri. (clasa a II-a)

extragere de exerciții-4

Toamna, au avut de decorat un copac cu furnze matematice.

extragere de exerciții-3

De Paște au avut de extras ouă matematice din coșul cu ouă  de Paște.

extragere de exerciții-1

De Moș Nicolae au avut plicuri cu cizmulițe, steluțe și clopoței.

extragere de exerciții-5 extragere de exerciții-6 extragere de exerciții-2

Vara, de exemplu, in perioadele de recapitulare puteți să le oferiți copiilor cireșe matematice.

cirese matematice-1

Această activitate implică pe lângă matematică și abilitățile practice uneori (uneori ei decupeaza bilețelul), și arte (coloreaza), iar dacă sunt însoțite și de o prezentare puțin tematică a cerințelor copiii lucreaza cu mult drag, se implică 100%.

La sfârșitul activității copiii se adună în semicerc și se discută unele cerințe, se prezintă dificultățile întâmpinate, soluționări, cât de mulțumiți sunt de munca realizată etc, se pot face și verificări prin schimb de caiete.

Iată un mesaj matematic care întâmpină copiii la "Întâlnirea de dimineață", în Step by Step, moment care poate fi folosit pentru introducerea unor noțiuni noi prin joc! Activitatea are loc în semicerc iar mesajul este afișat în așa fel încât să fie văzut de către toți copiii.

Mesajul este al doilea moment al "Întâlnirii de dimineață", primul fiind stabilirea datei și completarea calendarului, moment despre care am scris aici.

mesaj ceas

Salutul oferă prilejul pentru definirea și introducerea în vocabular a unor cuvinte noi din câmpul lexical al temei, în acest caz cuvântul "punctuali".

Se observă mesajul (dacă sunt obișnuiți cu observația, copiii vor face multe precizări legate de mesaj, de la imagine până la așezare în pagină și semne de puctuație). Apoi se citește și se completează.

Cele două jocuri se explică de către învățător, se exemplifică cu ajutorul copiilor; fiecare copil sau fiecare pereche primește ceasul de jucărie și joaca poate începe! (copiii sunt lăsați să se joace liber câteva minute după care se joacă frontal, un copil va spune ora și ceilalți vor potrivi ceasul, sau câte un copil va arăta o ora iar ceilalți o vor citi; pot preciza și ce activitate ar putea avea loc la acea oră într-o zi de lucru sau într-o zi de sfârșit de săptămână).

ceasuri mici ceas mare perete

La sfârșitul activității copiii se vor delecta cu noutățile aduse de colegi, moment în care unii vor vorbi în fața clasei iar ceilalți vor asculta, vor pune întrebări, vor face sugestii și recomandări referitor le cele prezentate.

 

jurnal matematicFormularea cerințelor pentru tema de vacanță este foarte importantă pentru a-l determina pe copil să se implice 100% în realizarea ei.

Exemple de teme de vacanță care ne ajută să îi facem pe copii să conștientizeze locul și importanța matematicii în viața de zi cu zi - Jurnalul matematic:

 • enumeră și ilustrează cel puțin 20 de situații în care te-ai întâlnit cu numerele în vacanță;
 • dă exemple de situații în care ai folosit operațiile matematice în vacanță;
 • compune probleme ilustrate cu situații din vacanță în care să folosești expresiile matematice învățate;
 • dă exemple de situații în care ai măsurat ceva în vacanță;
 • efectuează 8 măsurători și notează pe caiet ce ai măsurat, cu cei ai măsurat și rezultatul măsurătorilor și utilitatea măsurătorilor;
 • Detectivii figurilor geometrice - caută exemple cât mai deosebite de obiecte care au forma unor figuri sau corpuri geometrice învățate, pozează-le sau desenează-le si scrie denumirea figurii geometrice cu care se aseamănă;
 • compune pentru un coleg (se pot extrage biletele la sfârșit de an școlar cu numele colegului) 5 probleme cu limbaj matematic si trimite-i-le prin poștă, apoi problemele primite de tine, rezolvă-le și trimite-i-le prin poștă doamnei învățătoare (sau pe mail);
 • descrie alte situații în care ai folosit cunoștințele matematice în vacanță.

Copiii trebuie îndrumați să verifice jurnalul matematic periodic pentru a vedea dacă mai pot nota ceva legat de timpul petrecut în vacanță.

În prima săptămână de școală aceste jurnale pot fi prezentate, discutate, puse într-o expoziție pentru a putea fi observate de către colegi și apreciate prin comentarii pe post-it-uri atașate.

Un astfel de jurnal  poate fi chiar deschis pe internet ca un jurnal colectiv și fiecare copil să completeze cu experiențele proprii (la clasele mai mari, dacă există acces la un computer din partea fiecărui copil și cunoștințele necesare introducerii informațiilor) și în acest caz, copiii pot vedea postările tuturor colegilor, fiind astfel mult mai câștigați.